• 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu quả trong triệt lông?

    Để sa thải các sợi lông căm ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể fan không biết, các sợi lông được làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin đc liên kết chéo bởi các liên kết cộng hóa trị & c&aa…[Read more]

  • Bennett Lawson became a registered member 5 months, 3 weeks ago

  • Bennett Lawson became a registered member 5 months, 3 weeks ago